Výlety

Níže jsme si pro Vás připravili několik tipů na výlety v okolí našeho hotelu, ať už v zimě či v létě. Jde nejen o zajímavé přírodní destinace, které Vám přiblíží krásu Jizerských hor, ale také místa, kde se bude Vám i Vašim dětem líbit. Ke každému výletu jsme sepsali krátký komentář. Další informace Vám ochotně poskytne obsluha hotelu.

Naučná stezka Jedlový důl

Přehrada Josefův Důl

Rozhledna Královka

Hora Jizera

Protržená přehrada Bílá Desná

Rašeliniště Nová Louka

Přehrada Souš

Jablonec nad Nisou

Rozhledna Bramberk

Rozhledna Slovanka

Rozhledna Tanvaldský Špičák

Bedřichov

Smržovka

Rašeliniště Klečová Louka

Přehrada Černá Nisa

Vodopády na Černém potoce

Rozhledna Ještěd

Albrechtice v Jizerských horách

Rozhledna Černá Studnice

Bobová dráha Janov

Lanový park Artur

Centrum Babylon Liberec

Muzeum výroby hraček

PALACE PLUS - česká bižuterie a sklo

Cieplické termální lázně

Rozhledna Císařský kámen

SKI Muzeum Harrachov

Automoto Muzeum Lučany

Lanový park Bedřichov

Naučná stezka Jedlový důl

Naučná stezka Jedlový důl je velmi krásná trasa podél vodopádů potoka Jedlová v přírodě velmi zajímavé jak z hlediska rostlinstva, tak živočišstva. Stezka je rozdělena do 5 základních částí, které tvoří: U Jedlí, Skalní výchozy, U černé tůně, Předěl a Vodopád Jedlové. Stezka vede po modré značce, začíná nedaleko nádraží ČD Josefův důl a končí tzv. mořskou cestou za vodopády Jedlové.     

U Jedlí

Smíšené lesní porosty tohoto údolí jsou tvořeny několika druhy původních dřevin: převažují smrk ztepilý a buk lesní, v menší míře je zastoupena jedle bělokorá, javor klen a jeřáb ptačí, vzácně se vyskytuje jilm horský. V minulosti zde byly vysázeny rovněž některé exoty - nepůvodní dřeviny, které byly na naše území dovezeny např. jedle obrovská a douglaska tisolisté. Obě tyto jehličnaté dřeviny pocházejí ze Severní Ameriky. Ve většině rezervací v Jizerských horách jsou lesnické zásahy nezbytné, ale dnes je již možné vysazovat pouze původní dřeviny.

Skalní výchozy

Jedlová pramení na náhorní plošině v rašeliništi Na Čihadle a její údolí odděluje Josefodolský a Mariánskohorský hřeben. Na horním toku má malý sklon, ale pojednou se prudce zařezává a stéká balvanitým řečištěm až do obce Josefův Důl. V korytě potoka se nachází výrazný skalní práh - vodopády Jedlové. Přirozený charakter toku podmiňuje výskyt mnoha druhů živočichů. Jedná se především o hmyz (chrostíci, pošvatky) a ptáky (škorec vodní, konipas horský).

U černé tůně

Nadace pro záchranu Jizerských hor, která tuto stezku vytvořila, byla založena v roce 1993, v době, kdy bylo potřeba soustředit síly a finanční prostředky pro obnovu lesních ekosystémů. Nadace podporuje především záchranu a obnovu lesa v nejcennějších oblastech Jizerských hor, mezi které patří i Jedlový důl.

Předěl

Pomalu opouštíme údolím chráněný les a vstupujeme na samý okraj odlesněné náhorní plošiny. Les se ve svém vývoji potýká s mnoha nepříznivými vlivy, které musí překonat. Vedle abiotických faktorů (vítr, pozdní mrazy, nedostatek vláhy) jsou důležité i faktory biotické - houbová onemocnění, hmyzí škůdci, hlodavci, atd. Především hmyzím škůdcům je nutné věnovat zvýšenou pozornost.

Vodopád Jedlové

Lesní porosty na území rezervace jsou tvořeny bikovými bučinami, na prudkých svazích klenovými bučinami, na dně údolí i jedlinami. V bylinném patře je významný čípek objímavý, mléčivec alpský a na vlhkých místech vranec jedlový. K pozoruhodným obyvatelům patří sova sýc rousný. Tento druh patří k významným predátorům. V dutinách stromů hnízdí vzácný holub doupňák. Zimuje zde i tetřívek obecný.

Přehrada Josefův Důl

Přehrada Josefův Důl je nejmladší přehradou Jizerských hor. Byla postavena na řece Kamenici v letech 1976 – 82. Jejím hlavním účelem je akumulace vody pro vodárenské účely pro oblast Liberecka.

Zatopená plocha přehrady je 138 ha. Přehradu tvoří dvě sypané hráze o výšce 43 m a délce kolem 720 m. Hloubka je asi 44 m. Voda se ke zpracování na pitnou odvádí z přehrady 2,5 km dlouhou štolou v hloubce až 130 m pod zemí do úpravny v Bedřichově a dále pod zemí do Liberce.

Jako zásobárna pitné vody náleží celá přehrada do ochranného pásma a je v ní proto zakázáno koupání. Přesto je vítaným cílem turistů, díky krásnému okolí a upraveným přístupovým cestám nabízejícím ideální podmínky pro cykloturistiku.

Rozhledna Královka

Jedna z nejznámějších rozhleden v Jizerských horách, která se vypíná nad střediskem Bedřichov, na stejnojmenném vrchu (859 m.n.m.).

První dřevěná stavba byla postavena již koncem 19. století. V roce 1906 však byla po zničení postavená nová kamenná rozhledna. V roce 1934 byl k rozhledně přistaven rozlehlý horský dům.

Rozhledna je vysoká 24 metrů a na vyhlídkovou plošinu vede 102 schodů. Z rozhledny je překrásný výhled na Jizerské hory, Krkonoše, Polsko i Německo, Český ráj, Ještěd a Jablonec nad Nisou. Na rozhlednu lze vystoupit během celého roku, je-li zavřena, klíče jsou k dispozici v recepci uvnitř chaty. Vstupné je 20 Kč formou pohlednice s razítkem.

Přístup k rozhledně je možný po značených turistických stezkách z Rýnovic, Janova n. N. a Bedřichova. Autem lze přes Bedřichov dojet až k rozhledně.

Okolí rozhledy nabízí ideální podmínky pro pěší turistiku a cyklovýlety. V zimě upravované běžecké stopy a v blízkém Bedřichově lyžařské sjezdovky.

Hora Jizera

Druhý nejvyšší vrchol českých Jizerských hor s výškou 1122 m.n.m.

Na jejím vrcholu se nachází mohutný žulový skalní útvar nabízející překrásný výhled do všech stran. Na nižším vrcholu hory roste kleč.

Vrcholové partie byly vyhlášeny státní přírodní rezervací nazvanou Prales Jizera a byl zde mírně omezen turistický ruch pouze na jednu přístupovou trasu.

Protržená přehrada Bílá Desná

Protržená přehrada na Bílé Desné byla prohlášena za kulturní památku v roce 1996. Stalo se tak k 80. výročí protržení přehrady.

Byla budovaná od října 1912 do listopadu 1915 takže od dokončení až po její protržení uplynulo pouhých 10 měsíců. Zaplavila obec Desnou. V obci zahynulo 62 lidí, 33 domů zničila voda zcela a 69 bylo vážně poškozeno. V Desné je umístěn pamětní kámen, který tehdy přivalila voda. Protržená hráz se šoupátkovou věží dosud stojí. V podzemní štole do sousedního údolí, v současnosti uzavřené, je významné zimoviště netopýrů. Dosud zde bylo zjištěno 11 druhů.

Tato katastrofa na dlouhou dobu zastavila stavbu sypaných hrází ve světě. Přehrada nebyla nikdy obnovena a její trosky jsou dodnes mlčenlivým svědkem této tragédie.

Nyní je na místě bývalé přehrady vyznačena krátká naučná stezka s několika zastávkami.

Rašeliniště Nová Louka

Údolní rašeliniště ve výšce 770 m n.m. při obou březích Blatného potoka. Oblast je vyhlášena státní přírodní rezervací. Rozsáhlé rašeliniště má typické zástupce jizerskohorské fauny a flóry – vyskytuje se zde například masožravá rosnatka okrouhlolistá, vzácné druhy pavouků nebo různé druhy ptáků.

Nachází se zde bývalý tzv. Panský dům, dnes Šámalova chata. Jedná se o pozůstatek po bývalé sklářské huti z 18. století. Poté co byla sklárna zrušena, byla majiteli pozemků přestavěna na lovecký zámeček. Po vzniku Československé republiky ho využívali vysocí státní úředníci, mezi jinými kancléř prezidenta Masaryka, Přemysl Šámal. V těsné blízkosti Šámalovy chaty, jen pár metrů od rozcestí se zelenou, je po modré trase na levé straně umístěn Šámalův pomník, podle kterého se zámeček na Nové Louce jmenuje. Po roce 1989 byl objekt upraven jako penzion a restaurace.

Nová louka je hojně navštěvovaná v letním i zimní období. Stala se oblíbeným místem výletníků z širokého okolí. Je významnou křižovatkou několika turistických cest, cyklotras a v zimě běžeckých tras.

Přehrada Souš

Údolní přehrada Souš byla postavena roku 1915 na říčce Černá Desná. Její hráz je sypaná, vysoká 21 m a dlouhá 364 m. Vodní hladina zabírá plochu kolem 86 hektarů. Jméno dostala podle osady Souš, jejíž část se dnes nachází pod hrází.

Přehrada byla roku 1974 přeměněna na reservoár pitné vody pro Jablonecko, Tanvaldsko a Železnobrodsko. Koupání a rybolov jsou tady proto zakázány a okolí je přísně chráněno.

Kolem Souše vede opravená Soušská silnice, po které se mohou osobní automobily dostat přes Smědavu až do Bílého Potoka a Hejnic na druhé straně hor, ovšem jen během letní sezóny od května do října. V zimě je silnice uzavřena.

Jablonec nad Nisou

Druhé největší město v oblasti Jizerských hor ležící pod Maxovským a Černostudničním hřebenem v údolí řeky Nisa. Poprvé je Jablonec připomínán již roku 1356. Až do 17. století je poměrně nevýznamnou horskou vsí. Poté se ale díky rozvoji sklářských hutí stal střediskem sklářského obchodu. Hlavní rozvoj města nastal v 19. století v souvislosti s průmyslovou revolucí. Světově proslulou se stala především Jablonecká bižuterie. Hlavní stavební rozvoj města je spjat s počátkem 20. století a secesním slohem. Významné je městské divadlo a starokatolický kostel z roku 1902. V secesní budově je umístěno i specializované muzeum skla a bižuterie. Z meziválečných staveb je významná nová radnice od architekta Karla Wintera a moderní kostel Nejsvětějšího srdce Páně od architekta J. Zasche. Nejstarším jabloneckým kostelem je původně renesanční kostel sv. Anny, přestavěný koncem 17. století v barokním stylu.

Město je též významným střediskem zimních i letních sportů. Zájemcům o sport a rekreaci se nabízejí sportovní areály na Střelnici a v Břízkách ve Mšeně, koupání v jabloneckých přehradách, otevřené tenisové dvorce i kryté haly Nad Prosečí a v Břízkách, krytý bazén, bruslení na krytém stadionu, běžecký lyžařský areál v Břízkách, slalomový svah na Dobré Vodě, milovníkům koní jízdárny v Rýnovicích a nejbližším okolí. Jen 20 minut trvá cesta do Bedřichova nebo Horního Maxova, nástupních míst do Jizerských hor.

Rozhledna Bramberk

Rozhledna Bramberk je jednou z typických rozhleden v Jizerských horách.

Původní dřevěná rozhledna se tyčila nad lučanským údolím již od roku 1889. Dnešní žulová rozhledna byla postavená roku 1912 na vrchu Bramberk na postranním výběžku Maxovského hřebene. Pod rozhlednou se krčí turistická chata s hospůdkou z roku 1892.

Rozhledna je 21 m vysoká a pokud rozhodnete zdolat jejích 87 dřevěných schodů, rozhodně nebudete litovat. Z rozhledny budete mít překrásný kruhový výhled, jak na blízké Jizerské hory a Krkonoše, tak i na protilehlý Černostudniční hřeben a celé město Jablonec nad Nisou.

Rozhledna Bramberk je přístupná po silnici od Horního Maxova.

Místo je významnou křižovatkou turistických cest. Na vrchol Bramberku vede 8 značených cest, které skýtají mnoho možností kombinací pěších výletů. V létě jsou okolní terény vhodné i k jízdě na kole. V zimě jsou v okolí dobré podmínky pro lyžování.

Rozhledna Slovanka

Nejstarší kovová vyhlídka v Čechách postavená na stejnojmenném vrchu (820 m.n.m.) nedaleko Hrabětic. Slovanka byla postavena v roce 1887. V roce 1999 proběhla rekonstrukce a následně byla zapsána na seznam kulturních památek. Výška rozhledny je 14 m a poskytuje výhled na celé Jizerské hory, Krkonoše, Ještědský hřeben a Český ráj. Rozhledna je volně přístupná.

Rozhledna Tanvaldský Špičák

Rozhledna na výrazném vrchu Tanvaldský Špičák (831 m.n.m.) byla postavena roku 1909 a o rok později byla přistavena turistická chata s restaurací. Dnešní podoba objektu je z roku 1930. V letošním roce (2009) oslaví rozhledna sto let. Jako sběratelská rarita je k tomuto výročí připravena zvláštní turistická známka. Vyhlídková věž nad chatou měří 18 metrů a vyhlídková plošina je ve výšce 14 metrů. K výhledu je nutné vystoupat 69 schodů. Odměnou je pak nádherný kruhový výhled na Jizerské hory, Krkonoše, Černou Studnici, Ještědský hřeben a města rozkládající se v údolí pod vrcholkem. Vstupné na rozhlednu je 20 Kč, dítě do 125 cm zdarma. V případě, že by rozhledna byla zavřená, hezký výhled směrem k Josefovu Dolu a centrální části Jizerských hor Vám poskytne skalní vyhlídka na východním okraji vrcholu Špičáku.

Restaurace je v létě otevřena denně od začátku května do konce října. Zimní provoz začíná se spuštěním zimní sezony a zasněžením červené sjezdovky a trvá přibližně do Velikonoc.

Na vrchol Špičáku se pohodlně dostanete lanovkou z obce Jiřetín pod Bukovou. Vrcholová stanice sedačkové lanovky stojí přímo u rozhledny. Z Jiřetína vede na vrchol také zelená turistická značka.

Tanvaldský Špičák je jedním z největších středisek zimních sportů v Jizerských horách.

Bedřichov

Bývalá sklářská osada na horním toku Bílé Nisy leží v horském údolí ve výšce 707 m.n.m. V současnosti je jedním z nejvýznamnějších center letní i zimní rekreace v ČR.

První písemná zmínka vztahující se k Bedřichovu pochází z roku 1598. V tomto roce podal sklářský mistr Peter Wander žádost k majiteli panství frýdlantského a libereckého, Melchiorovi z Redernu, o povolení pálení dříví a výroby skla na některém místě v jizerskohorských lesích. Žádosti bylo vyhověno a během následujících měsíců a let vznikla na horním toku Bílé Nisy sklárna, která dala základ budoucímu Bedřichovu. Zajímavou historickou památkou Bedřichova jsou zbytky renesanční sklárny z konce 16. století a kostel.

V zimním období můžete v oblasti Bedřichova využít dva lyžařské areály - přímo v obci areál Malinovka a 4 km vzdálený sjezdařský areál Severák nad obcí Hrabětice s dobře upravenými sjezdovkami. Je tady připraveno cca 130 km upravených stop pro běžecké lyžování. Ve stopách magistrály můžete procestovat celé Jizerské hory a dostanete se až do Nového Města pod Smrkem, na Jizerku nebo do Albrechtic. V letním období se tady nabízí možnosti turistiky a cykloturistiky. Bedřichov je významnou křižovatkou turistických cest a cyklistických tras. Můžete si tady také pronajmout tenisové kurty, vykoupat se v horských vodách přehrady Černá Nisa nebo přírodního koupaliště, popřípadě si zahrát bowling. V blízkém okolí se nachází i několik rozhleden.

Smržovka

Je město patřící do zóny pobytové rekreace chráněné krajinné oblasti Jizerských hor a spadá do české části Euroregionu Nisa. Přirozenou hranici mezi českou, německou a polskou částí ERN tvoří Jizerské a Lužické hory.

Jméno Smržovka město získalo po houbě smrži. První zpráva o městě pochází z roku 1568. Původně byla Smržovka střediskem lnářského a bavlnářského průmyslu, ale již v 16. století se začala rozvíjet sklářská výroba. Vznikající sklárny byly základem budoucího úspěchu jablonecké bižuterie.

Dominantou města je pozdně barokní kostel sv. Michaela Archanděla, který byl vybudován v letech 1765-1781 A.Schmidtem. Minulost města připomínají i secesní objekty na Malém náměstí. Technickou zajímavostí je kamenný železniční viadukt z konce 19. století, po kterém vede trať z Jablonce n. N. do Tanvaldu.

Smržovka svým návštěvníkům nabízí kvalitně značené turistické a cyklistické stezky na všechny světové strany s možností navštívení řady okolních rozhleden jako je Černá Studnice, Smržovka, Bramberk, Špičák. Horské cesty procházejí i státními přírodními rezervacemi, kromě rašelinišť se vzácným rostlinstvem jsou velmi cenná místa se zachovanými původními bukovými porosty či zbytky smrkového pralesa. Město lze považovat za středisko zimních sportů. Přímo z města je nástup na lyžařskou magistrálu Jizerských hor a v okolí je řada lyžařských vleků i osvětlená sjezdovka. Smržovka se proslavila i jako město sáňkářského sportu, první sáňkářská dráha zde byla postavena již v roce 1912, současná závodní dráha pochází z let 1972-1975.

Rašeliniště Klečová Louka

Státní přírodní rezervace v samotném srdci Jizerských hor. Skládá se ze dvou hlavních vrcholových rašelinišť, Velké klečové louky a Malé klečové louky.

Mimo těchto rašelinišť náleží k rezervaci i Smrčková a Jelení louka. Velká klečová louka se rozkládá na západním úpatí hory Jizera a pramení zde říčky Bílá Desná a Bílá Smědá. Na samém okraji rašeliniště je postavena vyhlídková věž s informačními tabulemi. Malá klečová louka se nachází o něco níže po proudu Bílé Smědé mezi řekou a tzv. Štolpišskou silnicí (silnička z Hejnic). Název obou lokalit vznikl díky hustému porostu klečí kosodřeviny na obou rašeliništích.

Velká klečová louka je z větší části porostlá klečí, odděluje vlastní rašelinné louky s jezírky a tůněmi. Malá klečová louka je téměř celá zarostlá klečí. Cenná je zejména vrchovištní květena s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů. Žije zde i typická rašeliništní fauna bezobratlých zejména pavouků, vážek, střevlíkovitých brouků. Staví si zde svá hnízda čečetky horské.

Přehrada Černá Nisa

Přehrada je položená v lesnatém údolí říčky Černá Nisa nedaleko od Bedřichova. Je nejvýše položenou přehradou v Čechách.

Byla vybudována v letech 1902 až 1905 a rozloha činí kolem 42 hektarů. Hráz přehradní nádrže je zděná, vysoká 15 m a její délka je asi 340 m. Průměrná hloubka je asi 15 m. Voda se z přehrady odvádí podzemním potrubím podél levého břehu Nisy k elektrárně do dosti vzdáleného Rudolfova. Voda v přehradě je tmavá, do hněda zbarvená příměsemi rašeliny.

Přehrada je díky svému položení a okolní krajině vyhledávaným místem pro turisty. K přehradě a okolo přehrady vedou turistické a cyklistické trasy. V zimě upravované běžecké stopy.

Vodopády na Černém potoce

Nejmohutnější vodopády celých Jizerských hor. Černý potok, jehož dva prameny prochází Hejnickým hřebenem a poté skalní roklí, zde má na zhruba třech kilometrech spád 500 m.

Celá oblast je součástí rezervace Frýdlantské cimbuří, která dostala název podle mohutného skalního útvaru tyčícího se nad roklí v hřebenu Poledních kamenů. Pro vodopád je charakteristický velký balvan, který se nachází v jeho středu. K vodopádu vede odbočka ze zeleně značené cesty pod Frýdlantským cimbuřím.

Rozhledna Ještěd

Ještěd nejvyšší hora Ještědského hřbetu (1012 m. n. m.). Odedávna je považován za jednu z hlavních dominant severních Čech a za symbol města Liberec, rozprostírajícího se pod ním.

V roce 1737 byl poprvé na vrcholovém skalisku vztyčen kříž, první z řady křížů na Ještědu. Již roku 1847 byl na vrcholu této hory postaven domek, který sloužil jako občerstvovací stanice. Roku 1868 byl domek nahrazen kamennou chatou, vedle které v roce 1876 vyrostla 5 m vysoká vyhlídková věž. Ta však musela být záhy stržena. Stále větší nápor návštěvníků vedl k vybudování nové mohutné kamenné budovy s 23 metry vysokou věží, uzpůsobenou jako rozhledna. Slavnostní otevření této nové dominanty Ještědu se konalo 13. ledna 1907. Tato jedinečná stavba s bohatou historií bohužel ukončila svůj provoz tragicky, požárem 31. 1. 1963. Již po dvou letech byla zahájena stavba nové moderní budovy s věží vysokou 90 m podle návrhu architekta Karla Hubáčka. V roce 1969 za ní získal mimořádně prestižní Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů.

Z vrcholu hory Ještěd se otvírá neomezený pohled na všechny světové strany. Její tvar i kultivovaný technicismus jedinečně reaguje na krajinný kontext, na kuželovitý vrchol hory, jemuž dodává elegantní aerodynamickou špičku.

V zimní sezóně nabízí Ještěd nový skiareál – 1 velká kabinová lanovka, 3 sedačkové lanovky, 5 moderních vleků, 13 km sjezdových tratí různých obtížností, a snowpark. Sjezdové tratě jsou vhodné pro rodiny s dětmi, ale také pro velmi zkušené a náročné lyžaře. Dále tady najdete středisko skokanských můstků. Skiareál Ještěd má navíc velmi dobré silniční spojení s Prahou a rovněž s městy v Německu. Je také jedním z mála skiareálů, který je dostupný tramvají. Od 18. února do 1. března 2009 bude areál hostitelem mistrovství světa v klasickém lyžování. Upravované běžecké tratě jsou nejblíže dostupné v novém běžeckém areálu Vesec – Liberec a po hřebenech Jizerských hor - Jizerská magistrála.

V letní sezóně jsou tady možnosti výletů do krásného okolí Jizerských hor. Je tady velké množství značených turistických a cyklistických tras. Město Liberec nabízí kulturní i sportovní vyžití - ZOO, botanická zahrada, nákupní a zábavní centrum Babylon, aj. V blízkém okolí můžete navštívit města Jablonec nad Nisou, lázně Libverda, zámek Sychrov a Frýdlant.

Albrechtice v Jizerských horách

Albrechtice v Jizerských horách se nachází v údolí mezi Špičákem a Mariánskou horou. Založení obce se datuje k roku 1670 a název pochází od tehdejšího majitele panství Albrechta Desfourse. Obec měla v historii tkalcovskou a dřevařskou tradici. Ke skutečnému rozvoji došlo až se zavedením sklářského průmyslu.

Albrechtice jsou ideální zejména pro zimní aktivity, okolní kopce a svahy poskytují dostatek prostoru pro bobování, sáňkování, ale i freeride. Po hřebenech Jizerských hor vedou běžecké stopy, které sjíždí do údolí a napojují se na další trasy. Nedaleký ski areál Špičák nabízí několik kilometrů sjezdovek pro náročné lyžaře a v létě příjemný turistický cíl. Zkušení cykloturisté jistě ocení náročný horský terén a cyklotrasy vedoucí po lesních stezkách.

Rozhledna Černá Studnice

Kamenná rozhledna Černá Studnice s turistickou chatou na nejvyšším vrchu Černostudničního hřebene (869 m. n. m.) byla postavená roku 1905.

Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 26 m. Nahoru vede celkem 91 schodů. Prosklenými dveřmi vstoupíte do čtyřech ochozů věže, z kterých budete mít výhled na celý Jablonec, asi tři čtvrtiny Liberce, celý Ještědsko-kozákovský hřbet, významné části Jizerských hor a Krkonoš a dále také Český ráj s Troskami, Bezdězem a Ralskem.

Je-li rozhledna zavřená, částečný výhled lze získat z 50 m vzdálené skály, která byla již v roce 1885 upravena na vyhlídkový prostor. Nedaleko chaty se také nachází zbytky malé botanické zahrady.

Na Černou Studnici se dá dojet autem z obce Dolní Černá studnice. Na kole nebo pěšky se na rozhlednu dostanete prakticky ze všech stran.

Bobová dráha Janov

Nová bobová dráha v Janově nad Nisou je skvělou atrakcí a vzrušujícím zážitkem pro aktivní využití volného času pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Konstrukčně účelné vozíky s účinnou brzdou umožní každému zvolit optimální rychlost i styl jízdy. Pohodlné boby s gumovými kolečky jsou bezpečné a velmi lehce ovladatelné, takže jejich obsluhu zvládnou i malé děti. Raritou bobové dráhy v Janově nad Nisou je karusel, ve kterém se bob otočí o 450 stupňů.
Ideální umístění, netradiční sportovní vyžití, skvělá samoobslužná gastronomie či třeba dětský koutek pak z bobové dráhy činí zajímavý celoroční cíl rodinných nebo školních výletů.

Lanový park Artur

Nachází se nedaleko od našeho hotelu v obci Janov nad Nisou na Malém Semerinku. Po cestě na Vás čekají překážky v podobě visících klád, mostů, sítí a lanovek. Obtížnost programu se dá navolit tak, aby si přišli na své jak malé děti, tak i mládež a dospělí. Maximální bezpečnost je zajištěna certifikovaným materiálem a školenými instruktory.

Lanový park ArturLanový park ArturLanový park Artur

 

Centrum Babylon Liberec

CENTRUM BABYLON je jedinečný kongresový, hotelový a zábavní komplex v centru města Liberce. Zažijte nezapomenutelný den plný zábavy a relaxace. Přijďte k nám strávit chvíle radosti, štěstí a rodinné pohody.

KOMPLEX NABÍZÍ:

  •  Největší tématický AQUAPARK s celoročním provozem bazény a skluzavky, čtyři tobogány - Dráček, Anakonda, temná Galaxie s vodní clonou tvářící se jako zeď, Tornádo, unikátní adrenalinový space-bowl pro odvážné Tornádo, sto metrů síťových prolézaček - tunelů ve výšce přes deset metrů nad hladinou vody v bazénech s výhledem na toboganovou halu, romantické jeskyně, divoká řeka, unikátní mořská akvária s mořskou faunou, whirlpooly, vodotrysky a gejzíry, vodní a podvodní masáže, sauna a římská pára, relaxační zóny, bary s občerstvením, ve slunečních dnech je otevřena rozlehlá terasa s možností opalováním a výhledem na horu Ještěd a město Liberec.
  • LUNAPARK Zastřešený areál se zábavními atrakcemi pro děti i dospělé s celoročním provozem. Autodrom, kolotoče, houpačky, prolézačky, trampolíny, horolezecká stěna, rodeo na divokém býku, videohry, simulátory a další, vše v ceně vstupného bez časového omezení. Občerstvení přímo v areálu. Soutěž se slosovatelnými kupóny
  • BOWLING Zábava v originálním prostředí amerických 50.let. Čtyři nově zmodernizované dráhy značky Brunswick.
  • LASER GAME Zábavný boj - elektronické vesty s čidly pro registraci zásahů, laserové zbraně (bezpečné), reálné temné suterénní prostory, skutečné nástrahy a překážky, počítačové vyhodnocení, výsledkové listiny se záznamem hry pro každého bojovníka.
  • iQPARK První zábavně-naučné centrum v ČR. Science show každou sobotu a neděli, víkendové zábavné workshopy, stovky exponátů na čtyřnásobné ploše, více jak dvě stě interaktivních, hravých, zábavných i poučných exponátů z nejrůznějších oblastí lidského života. Exponáty jsou rámcově členěné do prolínajících se tematických okruhů Člověk, Prostředí, Hry, Zajímavosti. Zábava i poučení pro všechny věkové kategorie nejrůznějších zájmů, předměty používané v domácnostech našich předků, leccos o člověku (anatomie, smysly, genetika), demonstrace přírodních jevů a zákonů, testy, rébusy, kvízy, hry, hlavolamy
  • LABYRINT Největší zrcadlové bludiště v Evropě. Život ve tmě (speciální tmavá místnost, ve které si můžete vyzkoušet život nevidomých a zároveň se pozorovat televizí s nočním viděním). Expozice ve 4 prostorách, klasické zrcadlové bludiště, křišťálové bludiště se skly, temný labyrint se strašidly a místnost s optickými klamy, 120 velkoplošných zrcadel, délka chodeb nejméně 200 metrů, osvětlení ultrafialovým světlem, vyvolává neonový efekt, křivící zrcadla, strašidelné ozvučení
  • XD THEATER První XD v Česku. Nejmodernější technologie 4D simulátorů, speciální brýle pro prostorové vidění, přetížení až 2G, 100 pohybů sedadel za sekundu, hi-fi prostorový zvuk
  • WELLNESS CENTRUM Slunečná louka, Oxygenoterapie, Hamam, Laconium, Thepidárium, Sauna, Ochlazovací bazén, Ledové vědro, Ledová studna, Whirlpool, Římská pára, Solná inhalace, Bylinková inhalace, Kneippova koupel
  • SOLNO-JODOVOU JESKYNI mikroklima s výskytem jódu, hořčíku, sodíku a selenu, které pozitivně působí na fyzické a duševní zdraví člověka, pomáhá při léčbě astmatu, pomáhá při kožním onemocnění jako je lupénka, vyrážka či ekzém, pomáhá při poruchách nervového systému - únava, deprese, pomáhá při poruchách krevního oběhu, pomáhá při problémech s trávicím ústrojí, pomáhá při revmatických obtížích.
  • kryté NÁKUPNÍ MĚSTEČKO Malé město ve městě s několika desítkami malebných obchůdků v útulných domcích, které je svým idylickým prostředím zcela odlišné od novodobých hypermarketů. Můžete zde v klidu nakupovat, či se jen tak procházet v příjemném prostředí, posedět v kavárně, a to vše bez ohledu na počasí

Muzeum výroby hraček - Detoa

Chtěli byste se dozvědět více o historické výrobě dřevěných hraček? Nabízíme vám možnost exkurze výrobou s více než 100letou tradicí. Prohlídka, během níž se seznámíte s celým výrobním procesem, trvá přibližně 50-60 minut. Na závěr exkurze si můžete naše výrobky zakoupit v podnikové prodejně. Ideální pro rodiny s menšími dětmi. Muzeum najdete v nedalekém Jiřetíně pod Bukovou.

PALACE PLUS - česká bižuterie a sklo

Unikátní centrum Svazu výrobců skla a bižuterie PALACE PLUS, představuje produkci 45 regionálních výrobců bižuterie, skla a vánočních ozdob. Pro návštěvníky jsou připraveny různé tvůrčí aktivity, kdy si sami vyberou z více než 550 druhů korálků, navrhnou si vlastní náhrdelník, náramek, nebo náušnice a i si doplněk vyrobí.

Cieplické termální lázně

Cieplické termální lázně jsou komplexem rekreačních a sportovních bazénů, jedinečným v dolnoslezském kraji (vojvodství) a v celé oblasti Krkonoš. Výjimečnost Cieplických termálních lázní spočívá v tom, že využívají termální vodu, jejíž chemické složení a teplota jsou unikátní v evropském měřítku, což má neocenitelný, blahodárný vliv na regeneraci celého organismu.
Cieplické termální lázně se nacházejí v lázeňském centru Jelení Hory – Cieplice. Okolí komplexu tvoří dva památkové parky – Norský park a Lázeňský park.
Komplex bazénů tvoří: rekreační bazén s plaveckými dráhami, 2 brouzdaliště pro děti se skluzavkou a bazénovými chrliči, 2 termální bazény s vodními atrakcemi jako jsou: hydromasáže, houpačka a masážní lavice, venkovní termální bazén, venkovní rekreační bazén s toboganem, lehátky a koši na basketbal.Rozhledna Císařský kámen

Rozhledna Císařský kámen

Rozhledna Císařský kámen se nachází ve Vratislavicích nad Nisou, na stejnojmenném vrchu v nadmořské výšce 637 m. Vrch Císařský kámen je nejzápadnější částí Maršovické vrchoviny, jeho původním názvem byly Špičák nebo též Uhlířský vrch – název Císařský kámen upomíná na návštěvu císaře Josefa II. při jeho inspekční cestě v roce 1779, o čemž svědčí nápis na žulovém bloku pod rozhlednou.

SKI Muzeum Harrachov

SKI Muzeum HarrachovSKI Muzeum HarrachovSKI Muzeum Harrachov


Historie skoku na lyžích, severské kombinace, historie harrachovského lyžování, lety na lyžích, lyže světových rekordmanů, více než 450 párů lyží, přes 11 000 exponátů – to vše najdete ve třech patrech na 360 m² výstavní plochy ve SKI muzeu, které najdete v Harrachově. Bližší informace najdete zde.

Automoto Museum Lučany

Automoto muzeum LučanyAutomoto muzeum LučanyAutomoto muzeum LučanyAutomoto muzeum Lučany


Výjimečné automobilové a motocyklové muzeum, které se nachází v Lučanech v zrekonstruované budově bývalé sklárny. Bližší informace najdete zde.

Lanový park Bedřichov

Lanový park BedřichovLanový park BedřichovLanový park Bedřichov


Lanový park Bedřichov se nachází na stadionu Bedřichov v Jizerských horách pouhých 300 m od centrálního parkoviště. Park se skládá z lanového centra v korunách stromů a horolezecké stěny. Bližší informace najdete zde.